Násilí věc (ne)veřejná

Datum realizace: 1. 9. 2014 - 30. 9. 2016
Částka: 7192900 Kč
Organizace: SPONDEA, o.p.s.

Projekt zahrnuje inovativní přístup k řešení problematiky násilí na ženách/mužích a problematiky domácího násilí, a to posunem služby „za klientem“ a zavedením nového typu služby, současně působí preventivně na snížení jejich výskytu. Má celorepublikový dopad.