Návrh na úpravu okolí Kostela Nanebevzetí P. Marie v Netolicích

Datum realizace: 1. 9. 2022 - 30. 11. 2022
Částka: 44770 CZK
Organizace: Víc z Netolic, z. s.

Projekt má za cíl zajištění podkladů pro realizaci úpravy veřejně přístupného venkovního prostoru, jež by se měl stát zónou pro kulturní, vzdělávací či odpočinkové aktivity, a tím pádem propojení široké veřejnosti a různých organizací, působících na území města Netolice. Aktivity zahájíme jednáními se zástupci různých organizací na území města. Následně proběhne dotazníkové šetření, a tedy aktivizace široké veřejnosti ke společnému plánování. Po vytvoření návrhu úpravy prostoru a po ukončení projektu budeme usilovat o zajištění financování realizace návrhu.