Veřejnou diskuzí až k projektu venkovního altánu v komunitní zahradě

Datum realizace: 1. 1. 2023 - 31. 12. 2023
Částka: 74208 CZK
Organizace: Moravičanské okrašlovaci spolek

V rámci další fáze komunitního projektu revitalizace Farských zahrad chceme společnou diskuzí s veřejností, místní i odbornou, připravit podklady pro vznik projektu venkovní učebny pro výuku ekologie, permakultury a řemesel. Ty potom společně s projektantem přetvoříme do podoby projektu a podkladů pro splnění administrativních povinností a udělení stavebního povolení. Věříme, že úspěšné zapojení občanů do plánovacího procesu poslouží jako příklad dobré praxe pro místní samosprávy, utuží vztah občanů k místu a zvýší jejich zájem i odpovědnost za stav věcí v jejich bezprostředním okolí.