Limity pro velkochovy na Jemnicku

Datum realizace: 1. 3. 2023 - 29. 2. 2024
Částka: 72900 CZK
Organizace: ZA DOBRÝ ŽIVOT NA JEMNICKU, z. s.

Na Jemnicku je realizován záměr výstavby několika velkovýkrmen brojlerů a prasat s masokombinátem v Jemnici. Nové obří stavby mají vzniknout v blízkosti přírodních a kulturních památek. Část místní veřejnosti se obává ekologických a sociálních rizik spojených s realizací záměru a upřednostňování ekonomických zájmů před zájmy občanů. Cílem projektu je v rámci veřejných projednávání schvalovacích procesů předkládat oponentské expertní posudky, které budou diskutovat rizika spojená s výstavou a vnést tak do schvalovacích procesů názory občanů, jež ponesou negativní dopady realizace.