Zachraňme stromy v ulicích 2

Datum realizace: 1. 3. 2023 - 29. 2. 2024
Částka: 73101 CZK
Organizace: PLAC, z.s.

Projekt přispěje k dalšímu zvýšení povědomí veřejnosti o významu stromů ve městě i způsobu, jak se přímo zapojit a pomoci chránit stromy v Jablonci n. Nisou. Projekt je pokračováním dosavadních aktivit realizovaných v rámci projektu Zachraňme stromy v ulicích, s podporou ACF: účast ve správních řízeních o kácení, spolupráce s úřadem – orgánem ochrany přírody a krajiny, spolupráce s arboristy, právní konzultace, šíření osvěty mezi žadateli o kácení a u veřejnosti, zapojení dalších občanů do aktivit i uspořádání druhého ročníku osvětově-kulturní Slavnosti stromů.