Zachraňme biokoridor Hloučela

Datum realizace: 1. 3. 2023 - 29. 2. 2024
Částka: 72000 CZK
Organizace: Spolek AJDONY

5. změna územního plánu města. Tento důležitý materiál, který se týká všech občanů města Prostějova na mnoho budoucích let, jde v několika případech proti veřejnému zájmu a kvalitě života ve městě. Nejviditelnější změnou je výstavba v těsné blízkosti biokoridoru Hloučela – místo zamýšleného nového městského parku. A to I přesto, že je ve městě spousta jiných, dosud nezastavěných ploch, které jsou k výstavbě především určeny. Místo, aby se biokoridor rozšiřoval, má se výstavbou utlačovat. S tím NESOUHLASÍME a usilujeme o to, aby byl lesopark zachráněn a ÚP nebyl v této podobě schválen.