Zadržujeme vodu v krajině v CHKO Broumovsko

Datum realizace: 1. 9. 2023 - 30. 11. 2023
Částka: 72705 CZK
Organizace: JULINKA z.s.

Projekt vytvoří podmínky pro to, aby obyvatelé CHKO Broumovsko mohli aktivně přispívat k nápravě vysychající krajiny (narušené průmyslovým zemědělstvím, zcelenými lány, melioracemi), k omezení půdní eroze a k obnově biodiverzity. Nabídneme ukázky možného systematického přístupu občanů k zádrži vody a ochraně půdy dle oficiální metodiky (zmapování povodí, návrhy úprav v krajině, vybudování vzorových tůní, výsadba aleje). Utužíme komunitu aktivních lidí v Meziměstí a v Polici nad Metují, podpoříme myšlenku dobrovolnictví. S pomocí dobrovolníků vysázíme vzorovou alej alespoň 50 stromů.