Zachraňme stromy v ulicích

Datum realizace: 1. 9. 2022 - 31. 1. 2023
Částka: 74200 CZK
Organizace: PLAC, z.s.

Projekt přispěje ke zvýšení povědomí veřejnosti o významu stromů ve městě i způsobu, jak se přímo zapojit a pomoci chránit stromy v Jablonci n. Nisou. Ročně jsou ve městě pokáceny stovky vzrostlých stromů, nařízená náhradní výsadba zdaleka nekompenzuje vzniklou ekologickou újmu. Projekt je zaměřen na posílení a další rozvoj dosavadních aktivit spolku PLAC – účast ve správních řízeních o kácení, právní konzultace, spolupráci s arboristy a s úřadem, šíření osvěty mezi žadateli o kácení a u veřejnosti, aktivizaci dalších občanů i uspořádání osvětově-kulturní Slavnosti stromů.