OK WC Osůvka + dětské ekodílny

Datum realizace: 10. 5. 2017 - 30. 10. 2017
Částka: 59800 Kč
Organizace: Místní skupina Polského kulturně - osvětového svazu v Třinci - Osůvkách

Primárním cílem projektu je eliminace základního problému, který v praxi znemožňuje efektivní využití areálu jako místa pro trávení volného času spoluobčanů – chátrajících WC. Neméně důležitým sekundárním cílem je zapojení dětí, a skrze ně i mladých místních rodin do dění a využívání možností areálu, který v posledních letech postupně zvelebujeme a přizpůsobujeme potřebám místa, pro trávení společného rodinného času. V návaznosti na Vaší výzvu jsme se dohodli na uspořádání cyklu workshopů místních maminek s dětmi, kdy bude zvelebeno okolí výsadbou, děti budou tvořit výrobky z přírodní tématikou a setkají se se zástupci lesníka, včelaře, ekologa apod. Součástí bude závěrečná výstava dětských výrobků spojena se závody (běh lesem) a drobná odměna pro všechny dětské účastníky. Doufáme ve vznik nové kulturní akce, kde skrze děti přijdou i jejich rodiny. Hlavním cílem naší žádosti je tedy finančně zajistit možnost realizace záměru, který je detailněji rozepsán v dalších bodech této žádosti. Velmi děkujeme za Váš grant, jehož vypsání nám již nyní pomohlo si dobře rozmyslet strategii a zcelit pracovní skupinu k společnému cíli. Věříme, že Vás naše vize osloví.