Oprava a vybavení Komunitního centra Vlčovjan

Datum realizace: 1. 1. 2021 - 30. 6. 2022
Částka: 136500 CZK
Organizace: Vlčovjané, z.s.

Spolek Vlčovjané pokračuje v započatých pracích na opravě svého komunitního centra, které vzniklo z neudržovaných prostor bývalého Denního stacionáře Kopretina. Centrum je, a v budoucnu nadále bude využíváno při různých kulturních a společenských aktivitách nejen členy spolku, ale také širokou veřejností z řad místních obyvatel. Naše investice budou v příštím roce směřovat k opravě a vybavení kluboven, které budou sloužit k různým školením, workshopům, vzdělávacím kurzům, a jiným volnočasovým aktivitám. Práce probíhají svépomocí, se zapojením veřejnosti, nadšenců, dobrovolníků.