Osamostatnění Platformy pro včasnou péči v ČR a podpora jejích aktivit

Datum realizace: 1. 5. 2023 - 31. 12. 2023
Částka: 1243290 CZK
Organizace: Platforma pro včasnou péči z.s.

Projekt Osamostatnění Platformy pro včasnou péči v ČR a podpora jejích aktivit má za úkol nadále zajistit fungování Platformy jako zapsaného spolku, realizovat aktivity na podporu vize, členů a zprostředkovaně tak zkvalitňovat služby pro děti v jednotlivých územích, kde platfomeři působí. Projekt pozitivně ovlivní fungování 52 organizací a více než čtrnáct tisíc dětí, se kterými tyto organizace pracují.