Pobyt pro rodiny s multifaktoriální zátěží

Datum realizace: 1. 5. 2023 - 31. 3. 2024
Částka: 54078 CZK
Organizace: Společnost pro ranou péči, z. s.

Zásadním přínosem je včasnost. V rodině dítěte hraje zásadní roli sociálněekonomické znevýhodnění, což bývá velmi často přehlíženo.. Tento projekt umožní kontinuální práci s rodinou holistickým přístupem, poskytne rodičům možnost vnímat potřeby jejich dětí, což lze až ve chvíli, kdy neřeší existenční ohrožení celé rodiny. Zaměření na cílovou skupinu rodiny dětí s multifaktoriální zátěží ve věku 0-7 let umožňuje zachytit problémy včas.