Participativní plánování zadržování vody v krajině

Datum realizace: 1. 6. 2021 - 31. 1. 2022
Částka: 76813 CZK
Organizace: Pontopolis z.s.

V tomto projektu se zaměřujeme na aktivizaci, posílení a zapojení obyvatel venkova (podle metodiky Živá krajina vytvořené spolkem Živá voda) do plánování místního akčního opatření na zadržování vody v krajině, vzdělávání a rozhodování při řešení tohoto klimatického opatření a na zvýšení jejich participace v rozhodování ze strany veřejné správy a široké veřejnosti. Bude zapojeno 30 osob do aktivit občanské společnosti a uspořádán vzdělávací seminář a 1 setkání zapojující občany (vznik místního akčního plánu na zadržování vody v krajině).