Pheňora v Ostravě

Datum realizace: 1. 4. 2022 - 30. 6. 2023
Částka: 85000 EUR
Organizace: Beleza - Mamaclub, z.s.

Projekt je adresován Romům v SVL neboť klíčovým faktorem jejich generační chudoby je školní i profesní neúspěšnost a absence rodičovských kompetencí. Ty jsou příčinou velmi slabých sociálních, emočních i kognitivních vlastností.
Posilovat rodičovské kompetence chceme prostřednictví empowermentu zaměřeného na rozvoj klíčových osobností (žen z lokality), které budou pomáhat rozvíjet rodičovské kompetence matek a prostřednictvím lekcí budou rozvíjet osobnost dítěte ve všech jeho potřebných aspektech.
Dosáhneme kritického rozvoje schopností, nutných pro úspěch v osobním i profesním životě.