PÍSECKÝ SVĚT – know-how pro aktivní občany

Datum realizace: 1. 9. 2015 - 30. 6. 2016
Částka: 149216 Kč
Organizace: Občanské sdružení Písecký svět

Písecký svět se po šesti letech práce ve veřejném prostoru stal v regionu uznávanou platformou pro komunikaci občanů s radnicí, pro diskuzi o věcech veřejného zájmu, pro sdílení zkušeností neziskových organizací. Nyní chceme tyto aktivity 1. rozšířit do okolních obcí a 2. know-how otevřít zájemcům z celé republiky. Poskytneme jim tipy na vybudované a odzkoušené způsoby komunikace občanů, neziskového sektoru a místních politiků – propracovaný webový portál, layout pro tištěné občanské noviny a systém databáze dotazů pro zastupitele.