Platforma pro včasnou péči – PS Advokacie

Datum realizace: 1. 1. 2021 - 31. 12. 2022
Částka: 250000 CZK
Organizace: Centrum inkluze o.p.s.

V rámci projektu bude zajištěno fungování pracovní skupiny advokacie (PS Advokacie), která vznikla v rámci Platformy pro včasnou péči. Cílem této pracovní skupiny je příprava advokační strategie a zajištění advokační práce, která bude reagovat na potřeby členů Platformy pro včasnou péči a povede k zajištění kvalitního a efektivního poskytování včasné péče v celé České republice.
Pracovní skupina bude tvořena aktivními členy Platformy pro včasnou péče (zástupci NNO, které poskytují služby v dané oblasti) a v určitých fázích své práce bude využívat expertní služby externích odborníků.