Podpora cizinců / migrantů v novém kulturním prostředí

Datum realizace: 4. 1. 2023 - 31. 10. 2023
Částka: 35100 CZK
Organizace: Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Projekt se zaměřuje na vytvoření podpůrné polouzavřené skupiny přibližně 15 osob, která bude řešit integraci do nového kulturního prostředí. Skupina je určena pro ženy-cizinky, které čelí důsledkům migrace. S tím souvisí i podpora jednoho kurzu češtiny pro ukrajinské uprchlíky, který by pokryl stále velký převis žadatelů o tuto výuku.