Podpora dětí s autismem a jejich rodin

Datum realizace: 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021
Částka: 99200 CZK
Organizace: ADRA, o.p.s.

Podpora dětí s poruchou autistického spektra a jejich rodin je v ČR stále neuspokojivá. Děti s autismem jsou v důsledku svého postižení často vyčleňovány z dětských a třídních kolektivů i ze společnosti obecně, což má velmi výrazný vliv na prožívání kvality života. Realizací projektu pomůžeme těmto rodinám zmírnit případnou sociální izolaci, ve které se nacházejí. Projekt cílí na čtyři důležité oblasti. Těmi jsou: podpora dětí v přirozeném prostředí rodiny, volnočasové aktivity, svépomocné rodičovské skupiny a informační podpora.