Podpora inkluzivního vzdělávání právními nástroji

Datum realizace: 1. 3. 2021 - 28. 2. 2022
Částka: 120000 CZK
Organizace: Fórum pro lidská práva, z. s.

Tento projekt navazuje na předchozí projekty zaměřené na inkluzivní vzdělávání a cílí na využití právních nástrojů pro kontinuální monitorování implementace rozsudku D.H. proti České republice a navazující právní aktivity, včetně strategické litigace a zcitlivování právního diskursu.