Podpora participace osob s žitou zkušeností do adiktologických služeb

Datum realizace: 1. 4. 2022 - 30. 9. 2023
Částka: 69647 EUR
Organizace: Společnost Podané ruce o.p.s.

V r. 2020 žilo v ČR cca 45 tisíc osob problémově užívajících drogy (převážně ve věku 25-35 let) žijících v sociálním a zdravotním znevýhodnění. Programy zvyšující kompetence uživatelů drog a využívající vzájemné podpory členů komunit (tzv. horizontální participace) nejsou v ČR využívány dostatečně a systémově. Využívání pomáhajících služeb komplikuje řada bariér na straně klientů i služeb, proto zapojení osob s žitou zkušeností představuje efektivní způsob při zprostředkování podpory a pomoci. Cílem projektu je metodická podpora programů a zvyšování kompetencí osob s žitou zkušeností.