Podpora rodičovských iniciativ

Datum realizace: 1. 9. 2013 - 31. 8. 2014
Částka: 298000 Kč
Organizace: Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání, z.s.

Projekt se zabývá podporou sdružení rodičů handicapovaných dětí, protože právě ty jsou v současné diskusi o podobě školství často opomíjeny. Chceme posílit síť rodičovských iniciativ v Čechách i na Moravě, nabídnout jim platformu pro spolupráci a pomoci jim se strategií zvyšování jejich účasti na politickém rozhodování. Uspořádáním workshopů a kulatých stolů pro rodičovské iniciativy chceme vytvořit prostor pro vzájemnou diskusi a spolupráci.