Podpora rozvoje inkluzivního vzdělávání IV

Datum realizace: 20. 5. 2020 - 31. 5. 2021
Částka: 250000 CZK
Organizace: Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání, z.s.

Dlouhodobým cílem ČOSIV je rozvoj kvalitního a všem dětem otevřeného vzdělávacího systému. Aktivity předkládaného projektu přispějí k dosažení tohoto cíle prostřednictvím síťování subjektů (neziskových organizací, škol, akademických pracovníků, rodičů) podporujících rozvoj inkluzivního vzdělávání, s důrazem na zapojení a spolupráci s romskými iniciativami. Dále také prostřednictvím advokačních aktivit směrem k MŠMT a dalším subjektům odpovědným za tvorbu vzdělávací politiky a změny v legislativě. Zaměříme se také na tvorbu krizového materiálu, jak postupovat v podpoře dětí se speciálními vzděl