Podpora žáků ohrožených předčasným odchodem ze vzdělávacího systému v lokalitě Jáchymov

Datum realizace: 6. 1. 2014 - 30. 6. 2014
Částka: 40000 Kč
Organizace: Základní škola Marie Curie-Sklodowské a mateřská škola Jáchymov, okres Karlovy Vary

Problémem většiny lokalit se zastoupením sociálně vyloučených osob je vysoké procento žáků, kteří předčasně opouštějí vzdělávací systém – v průběhu docházky opakují jeden, popřípadě dva ročníky. Snížení tohoto rizika je cílem předloženého projektu.