Pojďte mezi nás II

Datum realizace: 1. 11. 2017 - 31. 3. 2018
Částka: 61210 Kč
Organizace: Mateřská škola Ostrava, Špálova 32, příspěvková organizace

Stěžejní aktivity předešlého projektu „Pojďte mezi nás“ probíhaly v roce 2016/2017. Náplní tohoto pokračování jsou aktivity, které vyplynuly z roční práce s romskými rodiči, které jsme v rámci původního projektu časově nebylo možné realizovat a které se objevily ve zpětných vazbách rodičů.Rodiče se v průběhu projektu naučí využívat získaných informací a dovedností při práci s dětmi v domácím prostředí. Dalším záměrem projektu je vytvořit prezentační video z průběhu projektu a šířit příklad dobré praxe pomocí videa na sociálních sítích.