PolitickeFinance.cz – rozšíření a analýza dat

Datum realizace: 15. 2. 2015 - 31. 10. 2015
Částka: 200000 Kč
Organizace: Centrum aplikované ekonomie, o.s.

V rámci projektu bude rozšířena databáze dat o financování politických stran tak, aby obsahovala kompletní data o financování parlamentních stran mezi lety 2000 a 2014. S jejich pomocí bude vypracována analýza financování politických stran v kvalitě a rozsahu použitelném v advokační praxi v ČR, ale sloužící i jako příklad špičkové praxe pro neziskový sektor střední a východní Evropy. Shrne základní problémy transparentnosti financování politických stran, zaměří se na střet zájmů – zejména na průnik s veřejnými zakázkami a evropskými dotacemi. ČR porovná se zahraniční praxí a přispěje tak do diskuze nad nově vznikajícím zákonem o financování politických stran.