Pomáháme pískat korupci.

Datum realizace: 1. 3. 2015 - 31. 1. 2016
Částka: 500000 Kč
Organizace: Oživení, o. s.

Projektem řešíme vysokou míru korupčních jednání v ČR z pozice jejich předcházení a současně řešením konkrétních korupčních kauz. Reagujeme na poptávku po právním poradenství v oblasti jednání s korupčním potenciálem,u kterých nabízíme bezplatné právní poradenství široké veřejnosti, zejm. v oblasti transparentnosti veřejných rozhodování a vymahatelnosti osobní odpovědnosti veřejných činitelů. Chceme tak podpořit účast občanů na rozhodování a v ochraně veřejných zájmů, nově také mobilním právní poradenstvím. Projekt dále cílí na zvýšení ochrany oznamovatelů korupce a jejich motivace k oznámení,neboť se jedná o klíčový prvek boje s korupcí. Proto chceme (i)poskytovat konkrétní právní pomoc ve specifickém režimu vyřízení takových podnětů, (ii) implementovat unikátní nástroj pro důvěrné oznámení,(iii)prosazovat legislativní řešení vyšší ochrany oznamovatelů. Projektem chceme podpořit ochranu veřejných zájmů zvýšením povědomí občanů a zástupců veřejné správy, jak předcházet jednáním s korup.potenciálem; aktivizovat je k odhalení a oznámení takových jednání.