Pomoc rodinám s autismem

Datum realizace: 1. 10. 2020 - 30. 9. 2022
Částka: 74649 EUR
Organizace: KOLPINGOVA RODINA SMEČNO

Projekt se zaměřuje na pomoc rodinám s dětmi, které trpí poruchami autistického spektra (PAS). Záměrem projektu je zapojit členy znevýhodněných skupin do obhajoby jejich potřeb a potřeb jejich komunit, pomoci lidem se zdravotním postižením se začleněním se do společnosti a zviditelnit jejich aktuální potřeby a podpořit je při navrhování řešení. Hlavní pozornost bude věnována cílové skupině rodinám s dětmi s autismem, ve které dítě dosáhlo více než 7 let věku. Rodina v tuto chvíli ztrácí možnost využívat sociální službu raná péče, což má velký dopad další život dítěte.