Posílení biodiverzity v MSK díky široké veřejnosti

Datum realizace: 1. 1. 2021 - 30. 11. 2021
Částka: 116700 CZK
Organizace: ZO ČSOP NOVÝ JIČÍN 70/02

Hlavním smyslem a cílem projektu je realizace různých ochranářských prvků, které vytvoří podmínky pro výrazné posílení biodiverzity v daném území (jde o bývalý areál využívaný Armádou ČR o velikosti 7,7 ha). Následně bude areál využíván také jako výukové pracoviště a budou zde směřovány ekovýchovné programy zaměřené na žáky ZŠ a studenty SŠ, ale také na další zájmové skupiny. V rámci projektu bude zpracována a vydána informační brožurka, která bude motivovat a vézt lidi k takovým úpravám na jejich zahradách, které povedou k posílení druhové pestrosti živočichů.