Posílení spolupráce s Norskem a konference „Skleněný strop“

Datum realizace: 15. 5. 2015 - 30. 6. 2015
Částka: 118740 Kč
Organizace: "Byznys pro společnost, fórum odpovědných firem"

Tématem našeho zájmu je diverzita a zvyšování zastoupení žen v rozhodovacích orgánech firem. Setkání s projektovým partnerem Institut for Social Research nám umožnilo prohloubit vzájemnou spolupráci a pokračovat v diskusi v dané oblasti.
Tři zástupkyně naší organizace se v Norsku zúčastnily konference Glass Ceiling zaměřené na téma vertikální segregace ve firemním managementu. Setkaly se se zástupkyněmi vedení velkých firem v Norsku a státní správy v Trondheimu a prezentovaly jim výstup projektu našeho velkého grantu – analýzu zastoupení žen v rozhodovacích orgánech firem kótovaných na burze v České republice.
Sdílení zkušeností z nastavování systému a jeho fungování při zavádění kvót do norských firem kótovaných na burze je pro naši práci nedocenitelné, získané podněty budeme využívat i po ukončení projektu.