Právo na vzdělání: realita a možnosti strategické litigace

Datum realizace: 1. 4. 2020 - 28. 2. 2021
Částka: 327150 CZK
Organizace: Fórum pro lidská práva, z. s.

Projekt je zaměřen na sběr příběhů dětí a rodin a porušení jejich práva na vzdělání, dále analýzu těchto kvalitativních dat a navazující přípravu litigačních scénářů, které budou tato data reflektovat. Cílem je vytvořit komplexní analýzu zrcadlící skutečnou situaci v terénu na podkladě reálných příběhů tak, aby bylo možné začít systematickou strategickou litigaci v oblasti práva na vzdělání.