Pro Těšín

Datum realizace: 1. 6. 2021 - 31. 5. 2022
Částka: 77500 CZK
Organizace: ASOCIACE OBECNĚ PROSPĚŠNÝCH SLUŽEB o.p.s.

Předmětem projektu je aktivní zapojení občanů do dog watchingových aktivit a monitoringu kroků Města Český Těšín při správě věcích veřejných,dále advokační činnost a následné poskytnutí zpětné vazby nejen Městu Český Těšín a jeho vrcholovým orgánům, ale zejména místní veřejnosti a občanům města. Cílem vyvinuté činnosti je vytvářet tlak na politiky, aby postupovali transparentně v souladu s legislativou a veřejným zájmem a informovanost občanů města o krocích vedení města Český Těšín.