PROFICIO profesionálně

Datum realizace: 1. 8. 2017 - 31. 8. 2018
Částka: 180000 Kč
Organizace: PROFICIO, z.s.

Cílem projektu „PROFICIO profesionálně“ je stabilizovat organizaci a významně nakročit směrem k trvale udržitelnému fungování organizace, která pravidelně obsluhuje více než 500 klientů (především z řad rodin s malými dětmi) z regionu.
Zdokonalíme se v oblasti fundraisingu, vytvoříme ucelenou koncepci dobrovolnictví, místní komunita bude více zapojena do fungování naší organizace. Také se naučíme lépe plánovat v oblasti financí a strategického řízení.
Projekt nám pomůže správně zacílit, získat dostatečný prostor, zdroje a podporu tak, aby start našeho fundraisingu byl v potřebné kvalitě, v přiměřeném čase a s dobrým výsledkem (získanými penězi).