protikorupční konference, podzim 2013

Datum realizace: 10. 9. 2013 - 15. 11. 2013
Částka: 90000 Kč
Organizace: Občanské sdružení Ztráty a nálezy

Chceme umožnit šíření protikorupčního know-how, navázání kontaktů, posílení motivace a inspirace lidí z protikorupční a watchdogové branže a její rozšíření o nové nadějné zájemce.
Akce propojí skupiny protikorupčních profesionálů i laiků z mnoha oborů.

Your Essay Writing Solution is Here! Professional Essay Writing Services: Get the Results You Need Best Writing Essay Services to Achieve Academic Excellence Expert Writing Services to Meet Your Academic Requirements Ensure Essay Success with Professional Writing Assistance