Průvodcovství rodin s dětmi s autismem

Datum realizace: 1. 10. 2020 - 30. 9. 2022
Částka: 85000 EUR
Organizace: MIKASA z.s.

Projekt Průvodcovství rodin s dětmi s autismem se zaměřuje na aktivity směřující ke zmocňování rodičů dětí s autismem, posílení jejich občanské iniciativy a schopnosti sebeobhájcovství, které jsou často omezeny a odsunuty s ohledem na péči o dítě s autismem a jeho potřeby. Cílem projektu je podpořit rodiny s dětmi s autismem tak, aby byly schopny prezentovat své potřeby a předat takové schopnosti a dovednosti, které povedou k samostatnému řešení dalších potřeb. Díky tomu poskytneme rodinám možnost zpětného začlenění do společnosti a aktivní prezentaci potřeb navenek.