První pomoc osobám ohroženým/postiženým (domácím) násilím

Datum realizace: 1. 10. 2015 - 31. 3. 2016
Částka: 124000 Kč
Organizace: Bílý kruh bezpečí, z.s.

Cílem projektu byla výměna zkušeností s norskými organizacemi pomáhajícími obětem trestné činnosti a domácího násilí. Zajímala nás úroveň výskytu domácího násilí v Norsku a reakce státu na tento problém, dále latence kriminality, práva poškozených v trestním řízení a způsoby pomoci obětem.
Velmi přínosné pro nás byly informace o legislativě týkající se práv obětí trestných činů, včetně peněžité pomoci, které jsme porovnávali se situací v České republice. Vyměňovali jsme si názory s odborníky na aktuální trendy v oblasti nápadu kriminality a její latence, situace v obou zemích je srovnatelná. Ve středisku Dixi pro oběti znásilnění jsme se seznámili s oblastí PR. Zvlášť inspirující byly poznatky o výkonu spravedlnosti v praxi a ve sféře nestátních služeb. Navštívené instituce a organizace jsou těsně spjaty s „terénem“ a poměrně rychle reagují na měnící se potřeby občanů zasažených trestným činem.
Domluvili jsme reciproční návštěvu minimálně dvou představitelů těchto institucí v naší organizaci, konkrétně Line Nersnæs z norského ministerstva spravedlnosti a Inger-Lise W. Larsen, vedoucí azylového domu pro ženy Oslo Krisesenter.