Řekněme si vzájemně, jak to vidíme.

Datum realizace: 12. 3. 2018 - 31. 10. 2018
Částka: 57500 Kč
Organizace: Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy

Projekt „Řekněme si vzájemně, jak to vidíme“ se zabývá problémy marginalizace, migrace, viktimizace a kriminalizace migrantů v ČR, především pak v Plzeňském kraji.

Důvodem realizace projektu je současný stav ve společnosti, resp. v kraji.
Zaměstnavatelé chtějí naplnit výrobní haly pracovní silou, pracovní a personální agentury nabírají co nejvíce lidí, politická struktura hovoří o omezení migrace a veřejnost vnímá v pracovních migrantech hrozbu.

Zprávy v několika lokálních zpravodajství, politické postoje a výjezdy policie na ubytovny cizinců v Plzeňském kraji za podpory ministra vnitra a lokálních politiků nemají daleko k tomu, aby se jim podařilo vyvolat „morální paniku“.

Veřejnost vnímá v pracovních migrantech hrozbu, která pro ně znamená nejen konkurenci na trhu práce, ale rovněž bezpečnostní riziko.

Cílem projektu je přispět k vyšší a relevantní informovanosti veřejnosti a přispět k započetí veřejné debaty (dialog stran). Chceme zvýšit erudovanost diskuzí, posunout debatu nezaujatým (nikoliv médii předkládaným) směrem a bavit se nad možnou cestou k řešení jednotlivých problémů se všemi dotčenými stranami.