Rekonstrukce státu 2016

Datum realizace: 1. 3. 2016 - 28. 2. 2017
Částka: 399749 Kč
Organizace: Frank Bold Society

Projekt navazuje na předchozí projekty podpořené z Fondu Otakara Motejla a je součástí dlouhodobé iniciativy Rekonstrukce státu, jejímž cílem je prosazení devíti zákonů proti systémové politické korupci v České republice. V rámci projektu budeme pokračovat v odborné a advokační práci a v prosazování zbývajících zákonů Rekonstrukce státu, a to zejména zákonů o financování politických stran, rozšíření pravomocí NKÚ a o střetu zájmů, které jsou všechny již po prvním čtení ve Sněmovně. Vedle toho budeme monitorovat přípravu implementace a další vývoj zákona o registru smluv, který byl přijat na konci roku 2015. Budeme se snažit přispět do odborné diskuze o implementaci zákona a zejména se pokusíme předejít jeho již připravované novelizaci s cílem vyjmutí státních firem a dalších subjektů. Budeme pokračovat také v mediální práci a v zapojování partnerů a veřejnosti, a to včetně práce s aktivními občany – tzv. ambasadory Rekonstrukce státu.