Rekonstrukce státu 2017

Datum realizace: 1. 4. 2017 - 31. 12. 2017
Částka: 499901 Kč
Organizace: Frank Bold Society

Projekt „Rekonstrukce státu 2017“ představuje pokračování v naplňování několikaletého projektu platformy nevládních organizací „Rekonstrukce státu“. Hlavní 3 výzvy pro nás budou: a) Parlamentní volby v říjnu 2017, b) Rozbíhající se implementace dvou nejdůležitějších zákonů RS a c) skutečnost, že tři zákony RS budou ještě v roce 2017 v legislativním procesu v Parlamentě.

V této situaci chceme především pokračovat v práci na prosazování zbylých nepřijatých protikorupčních zákonů z našeho programu – rozšíření pravomocí NKÚ a nominačního zákona (odborné nominace do dozorčích rad státních podniků) – a pokračovat v obraně již přijatého a fungujícího zákona o registru smluv.

Chceme sledovat implementaci přijatých zákonů a propagovat jejich dopad a přínos pro otevřenou správu veřejného majetku a průhlednější vedení předvolebních kampaní.

S nadcházejícími volbami souvisí i příprava hodnocení poslanců podle jejich přístupu k protikorupčním zákonům z naší agendy, a náš plán komunikovat veřejnosti přínosy schválených zákonů. Chceme také využít existující spolupráce NNO k ovlivnění politických programů stran cestou odborných doporučení.