Rozmanité sousedství: společně o inkluzivním veřejném prostoru

Datum realizace: 12. 3. 2018 - 31. 10. 2018
Částka: 60000 Kč
Organizace: NESEHNUTÍ Brno

Ve společnosti vzrůstá vlna rasismu, doprovázená strachem z jinakosti. Agresivní projevy ze sociálních sítí pronikají i do veřejného prostoru. U příchozích v ČR tak rostou obavy o bezpečnost a pocit vyloučení je uzavírá do svých komunit.
Mít možnost setkávat se s lidmi z různých kulturních prostředí je jednou možností, jak přemostit izolaci marginalizovaných skupin u nás. Proto chceme na brněnské třídě zorganizovat pouliční slavnost, kde vytvoříme prostor pro vzájemné setkávání lidí různých kultur, výměnu zkušeností, workshopy. Akci chceme organizovat participativně, se zapojením místních obyvatel, včetně příchozích.
Slavností chceme přilákat širokou veřejnost, část z níž pak zapojíme do systému tzv. buddies – dobrovolnických tandemů příchozích a místních lidí, kteří si navzájem pomáhají.
Téma tvorby inkluzivního veřejného prostoru zároveň představíme ve formě přednášky brněnské veřejné správě a ukážeme, že takováto místa nemusí vytvářet jenom místní obyvatelé, ale i samotní politici.