Rozšíření portálu Otevřené Brno

Datum realizace: 1. 10. 2015 - 31. 3. 2016
Částka: 80000 Kč
Organizace: Mgr. Lukáš Svoboda

Pro zpřístupňování a transparentnost městských dat široké veřejnosti slouží městu Brnu webová aplikace s názvem Otevřené Brno (www.otevrenebrno.cz). Tato aplikace poskytuje občanům města Brna na přehledné mapě vizualizaci dat k nemovitostem, které jsou v majetku a správě města Brna.
Bude vytvořen nový portál poskytující služby pro zpřístupňování městských dat dalším českým městům a obcím vycházející z úpravy portálu Otevřené Brno. Projekt počítá s rozšířením o více mapových vrstev, umožňující zpřístupnění dalších datových sad města jeho obyvatelům. Hlavní důraz bude kladen na úpravu stránek pro přehlednější, vstřícnější návodnější uživatelské rozhraní pro širokou veřejnost měst a obcí.
Důvodem pro rozšíření stávající webové aplikace Otevřené Brno je zájem města i veřejnosti získat přístup k městským datům a možnost v nich selektivně a přehledně vyhledávat potřebné informace. Zájem dalších měst či městských částí o tuto aplikaci byl již v několika případech ověřen a lze očekávat poptávku také v dalších městech.