Rozvoj Fundraisingu v Charitě Frýdek-Místek

Datum realizace: 1. 7. 2017 - 31. 3. 2018
Částka: 100000 Kč
Organizace: Charita Frýdek - Místek

V rámci naší organizace vnímáme jako svou slabinu nedostatečnou systémovost fundraisingu. Nepracujeme s drobnými dárci z řad fyzických i právnických osob a v případě stávajících partnerů se točíme v kruhu.Existují příležitosti pro růst organizace, ale není kapacita se jim věnovat.
Na tyto problémy reaguje náš projekt, kdy chceme přijmout nového fundraisera na zkrácený úvazek, člověka, který bude celostně pracovat se zdroji (finančními, personálními, materiálními, prostorovými). Dále bude vytvořen systém pro fundraising v naší organizaci a budeme systematicky pracovat s drobnými dárci.
To vše povede ke zvýšení množství našich dárců, ke zlepšení komunikace s dárci a také k realizaci nových příležitostí pro Charitu Frýdek-Místek.