Rozvoj IT technologií v Diecézní charitě ostravsko-opavské

Datum realizace: 1. 9. 2021 - 31. 8. 2022
Částka: 67760 CZK
Organizace: Diecézní charita ostravsko-opavská

Projekt je zaměřen na zlepšení využití stávajících a nových IT technologií napříč Diecézní charitou ostravsko-opavskou (DCHOO), které povede k zefektivnění práce zaměstnanců v celé organizaci. Napříč organizací existují rozdíly mezi využíváním technologií. Tyto rozdíly chceme realizací projektu odstranit. K tomuto nám pomůže zpracování strategického plánu, rozšíření Office 365 a cloudový prostor MS Azure. Pro lepší oslovení cílové skupiny a zvětšení povědomí o činnosti využijeme optimalizaci PPC kampaní.