Rozvoj komunikace a spolupráce mezi rodiči romských sociálně znevýhodněných žáků a školou

Datum realizace: 1. 10. 2020 - 31. 3. 2023
Částka: 80376 EUR
Organizace: Nová škola, o.p.s.

Nedostatečná komunikace a spolupráce rodičů se školou představuje významnou bariéru ve vzdělávání sociálně znevýhodněných žáků. Ohniskem projektu je práce pedagogických asistentů, kteří budou docházet do rodin znevýhodněných žáků (Romů a cizinců) a budou rodiče žáků podporovat v intenzivní komunikaci s pedagogy školy, v přípravě na školní práci dětí i v účasti na akcích školy. Kromě přímé podpory rodičů znevýhodněných žáků budou vytvořeny i případové studie dobré praxe, které budou sloužit jako inspirace dalším pedagogickým pracovníkům při jejich práci s rodinami sociálně znevýhodněných žáků.