Simulace jednání krajského zastupitelstva

Datum realizace: 4. 4. 2022 - 31. 1. 2023
Částka: 72775 CZK
Organizace: Mladí demokraté, z. s.

SImulace zastupitelstva mají za cíl seznámit studenty středních i vysokých škol s fungováním komunální politiky, přiblížit jim témata, jenž kraje řeší a zvýšit jejich zájem o veřejné dění. Během simulačního jednání si studenti vyzkouší role zastupitelů, budou debatovat s osobami s rozhodovací pravomocí v jejich kraji a získají informace, jak funguje lokální politika a jak do ni mohou aktivně zasahovat. Studenti mohou komunálním politikům prezentovat náměty na zlepšení fungování města či kraje. Účastníci řeší například témata Green dealu a udržitelnosti, dopravy, školství apod.