Škola pomáhá ohroženým dětem

Datum realizace: 1. 3. 2020 - 28. 2. 2023
Částka: 247627 EUR
Organizace: Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání, z. s.

Cílem projektu je podpořit školy v ČR v tom, aby uměly reagovat na potřeby ohrožených dětí a hájit jejich práva, a to prostřednictvím implementace systému PBIS, který děti aktivně zapojuje při utváření prostředí školy. Systém bude odpilotován a adaptován na české podmínky na 3 ZŠ s vyšším podílem ohrožených dětí. Na systémové úrovni je pak cílem začlenit principy PBIS do vzdělávacích obsahů budoucích učitelů v rámci VŠ a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Projekt bude realizován s partnery Vteřina poté, z.s. a Mimo domov, z.s., kteří se zaměřují na obhajobu práv ohrožených dětí.