Školní interaktivní venkovní učebna

Datum realizace: 20. 7. 2019 - 30. 11. 2020
Částka: 135000 Kč
Organizace: Základní škola a mateřská škola Český Těšín Hrabina, příspěvková organizace

Výstavba unikátní venkovní učebny pro žáky ZŠ Ostravská, hlavními částmi jsou altán z přírodního materiálu – dřeva a pozemková úprava pro výsadbu zeleně. V těchto prostorách se budou žáci učit poznávat přírodní zákonitosti a přírodní změny ve všech ročních obdobích a poznávat propojenost rostlinné a živočišné říše, hlavním cílem je podpořit v žácích dobrý vztah k přírodě, nutnost ji chránit. Žáci se budou badatelskou formou vytvářet podmínky pro růst rostlin, život hmyzu a ptactva. V současné době pozorujeme trend odcizování se přírodě u dětí a mládeže, chceme je naučit žít v souladu s ní.