Skúmanie foriem, metód a účinnosti kontaktu GRU RF a SVR RF s vplyvovou agentúrou v médiách, politike a paramilitárnych spolkoch

Datum realizace: 1. 12. 2016 - 30. 9. 2017
Částka: 80000 Kč
Organizace: Radovan Bránik

Médiá stredného prúdu majú vzhľadom na dlhodobé podceňovanie tejto témy nedostatok vlastnej kvalitnej expertízy a zvyčajne sa venujú podružným aspektom pôsobenia ruských tajných služieb operujúcich pod diplomatickým krytím na Slovensku. V konfrontácii s enormným nárastom vplyvu proruskej propagandy v sociálnych sieťach a v tzv. alternatívnych médiách prakticky iba bezmocne a s nízkou účinnosťou, či dokonca kontraproduktívne reagujú na množiace sa útoky na podstatu štátneho zriadenia a otvorené spochybňovanie súčasnej zahraničnopolitickej orientácie SR. Umožňujú tým v kombinácii s nízkym výkonom slovenských kontrarozviednych civilných a vojenských služieb prakticky nerušenú nepriateľskú a nelegálnu činnosť príslušníkov GRU – Hlavnej správy rozviedky generálneho štábu ozbrojených síl RF a SVR – Služby vonkajšej rozviedky RF. Kolaterálnym pozitívnym efektom tejto slabiny imunitného systému štátu je neopatrnosť, s akou tieto služby operujú v kontakte s vplyvovou agentúrou. Túto ich slabinu chceme využiť na rozkrytie aspoň niektorých nelegálnych aktivít a konkrétnych osôb a priniesť odhalenia doteraz verejne neznámych skutočností.