SMYSLŮ PLNÁ zahrada pro zdraví a pro RADOST

Datum realizace: 1. 7. 2019 - 30. 4. 2020
Částka: 128894 Kč
Organizace: Centrum sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace

Projekt je zaměřen na revitalizaci zahrady s doplněním o prvky rozvíjející smysly a hrubou motoriku našich uživatelů. Realizací projektu bychom chtěli docílit častějšího využívání zahrady a zpříjemnění pobytu v zahradě všem našim uživatelům; projekt přispěje k rozvoji praktických dovedností, motoriky, rozvoji smyslového vnímání uživatelů (např. v rámci bazální stimulace v Denním stacionáři RADOST – podporuje vnímání, komunikaci a pohybové schopnosti člověka); dále přispěje ke smysluplnému a aktivnímu způsobu trávní času uživatelů ve službách a k jejich přiblížení se běžnému způsobu života.