Sociální akademie 4.0

Datum realizace: 1. 10. 2020 - 31. 3. 2022
Částka: 81713 EUR
Organizace: P3 - People, Planet, Profit, o.p.s.

Projekt poskytne 40 osobám ze znevýhodněných skupin ucelené praktické systematické vzdělání v programu Sociální akademie 4.0. Výuka jim umožní získat kompetence a podporu k realizaci jejich nápadů, záměrů a plánů, které budou mít dopad na ně samotné i na jejich okolí. V Ústeckém kraji a v Praze bude vytvořen podle britského vzoru School for Social Entrepreneurs pilotní nízkoprahový vzdělávací program pro CS duševně nemocných, matek samoživitelek a osob ze SVL. Vzniknou 2 regionální sítě stakeholdrů a model udržitelnosti. Projekt má 4 partnery.