Sociální práce a terapeutické programy pro násilné osoby

Datum realizace: 1. 5. 2015 - 30. 4. 2016
Částka: 630000 Kč
Organizace: THEIA - krizové centrum o.p.s.

Projekt je zaměřen na snížení výskytu domácího násilí v Jihočeském kraji a to prostřednictvím systematické práce s násilnými osobami.
Vznikne platforma organizací a institucí, kterých se toto téma dotýká. Mezi nimi bude docházet k výměně informací a předávání informací násilným osobám o možnostech pomoci, které se jim v regionu nabízí.Součástí a určitým centrem platformy jsou žadatel i partner projektu, jako organizace, které s násilnými osobami společně pracují.Cílem je zvýšit počet násilných osob, které by těchto služeb využili, protože se o nich více násilných osob dozví to buď prostřednictvím jiných služeb, které oni, případně jejich blízcí využívají. Krom odborné veřejnosti budou tyto informace distribuovány i směrem k široké veřejnosti, tak aby i v tomto ohledu byla zvýšena šance, že se více násilných osob o těchto službách dozví a rozhodne se jich využít.
Studie ukazují, že práce s násilnými osobami v oblasti spíše prevence je účinná a dochází tak ke snížení výskytu domácího násilí.
Výstupem projektu je tedy funkční platforma, násilné osoby, které v době projektu do služeb vstoupili a realizovaná informační kampaň cílená více směry.